Bilgisayar Ağ Sistemi (Network)

Birden çok bilgisayarın birbirlerine kablolu veya kablosuz sistemlerle bağlı olduğu, veri haberleşmesinin yanı sıra yan

donanımların ve yazılımların da paylaşılmasına imkan sağlayan elektronik ortama bilgisayar ağı (network) denir.

Network sistemleri kullanıldığı alanların büyüklüklerine ve kapsamlarına göre çeşitlere ayrılırlar.

1- Yerel Alan Ağları

Yerel alan ağları (LAN-Local Area Network) adından da anlaşıldığı gibi, bir yerleşke veya bir kurum içerisinde oluşturulan, dışa kapalı ağlardır. Bilgisayarlar arası uzaklık birkaç kilometreden fazla değildir. İstasyonlar küçük bir coğrafi alan içerisindedir. Yerel ağlar diğerlerine göre daha hızlı çalışırlarken Megabit gibi hızlara erişirler.

2- Metropolitan Ağlar (MAN)

Metropolitan ağlar (Metropolitan Area Network) yerel alan ağlarından biraz daha büyük ağlardır. Üniversitelerde, büyük iş yerlerinde oluşturulan ağlar bu kategoriye girer. Ülke çapına yayılmış organizasyonların belirli birimleri arasında sağlanan veri iletişimi ile oluşan ağlardır.

3- Geniş Alan Ağları (WAN)

Birbirine çok uzak yerel ağların bir araya gelerek oluşturduğu geniş ağlardır (Wide Area Network). Ağlar arası bağlantı fiber optik bir kablo ile olabileceği gibi uydular üzerinden de sağlanabilir. Bu ağlarda kullanılan teknolojiler LAN’lardan farklıdır. Yönlendirici (router) ve çoklayıcı (repeater) gibi ağ elemanlarının kullanılması gerekir. İstasyonlar çok geniş bir coğrafi alana yayılmıştır.

Yapısal Kablolama

Network sistemlerinde kablolama alt yapısının sağlıklı kurulması ağın hızlı ve sorunsuz çalışması için önemlidir.
Yapısal kablolama network sistemlerinin kurulmasında en düşük maliyetleri gerektirirken, sistemlerde karşılaşılan problemlerin en temel nedenlerinden biri alt yapının hatalı tasarlanması ve mühendislik standartlarına uygun olmayan kablolamalardır.
Network Sistemleri oluşturulurken doğru ve eksiksiz keşif yapılmalı, keşif sonucu elde edilen verilere göre proje tasarlanmalı, uygulamada kaliteli işçilik ve standartlara uygun malzemelerin kullanılması gerekmektedir. Proje sonlandırma bölümünde test,etiket ve sertifikasyon yapılarak network sistemlerinizin uzun yıllar sağlıklı çalışmasını sağlayabilirsiniz.