NETWORK


Bilgisayar Ağ Sistemi

Birden çok bilgisayarın birbirlerine kablolu veya kablosuz sistemlerle bağlı olduğu, veri haberleşmesinin yanı sıra yan donanımların ve yazılımların da paylaşılmasına imkan sağlayan elektronik ortama bilgisayar ağı (network) denir. Network sistemleri kullanıldığı alanların büyüklüklerine ve kapsamlarına göre çeşitlere ayrılırlar.

1- Yerel Alan Ağları (LAN)

Yerel alan ağları (LAN-Local Area Network) adından da anlaşıldığı gibi, bir yerleşke veya bir kurum içerisinde oluşturulan, dışa kapalı ağlardır. Bilgisayarlar arası uzaklık birkaç kilometreden fazla değildir. İstasyonlar küçük bir coğrafi alan içerisindedir. Yerel ağlar diğerlerine göre daha hızlı çalışırlarken Megabit gibi hızlara erişirler.

2- Metropolitan Ağlar (MAN)

Metropolitan ağlar (Metropolitan Area Network) yerel alan ağlarından biraz daha büyük ağlardır. Üniversitelerde, büyük iş yerlerinde oluşturulan ağlar bu kategoriye girer. Ülke çapına yayılmış organizasyonların belirli birimleri arasında sağlanan veri iletişimi ile oluşan ağlardır.

3- Geniş Alan Ağları (WAN)

Birbirine çok uzak yerel ağların bir araya gelerek oluşturduğu geniş ağlardır (Wide Area Network). Ağlar arası bağlantı fiber optik bir kablo ile olabileceği gibi uydular üzerinden de sağlanabilir. Bu ağlarda kullanılan teknolojiler LAN’lardan farklıdır. Yönlendirici (router) ve çoklayıcı (repeater) gibi ağ elemanlarının kullanılması gerekir. İstasyonlar çok geniş bir coğrafi alana yayılmıştır.

Yapısal Kablolama

Network sistemlerinde kablolama alt yapısının sağlıklı kurulması ağın hızlı ve sorunsuz çalışması için önemlidir. Network sistemlerinde, kablolama alt yapısı uzun yıllar boyunca değişime gerek kalmadan hizmet edebilir. Bu denli önemli olan kablolama alt yapısı, kurumların toplam network yatırımlarının %2’sini oluşturmasına rağmen, karşılaştığımız network problemlerinin %80’ini ise, hatalı tasarlanmış ve mühendislik standartlarına uyulmadan yapılan kablolama sistemleri oluşturmaktadır.. Network Sistemleri oluşturulurken doğru ve eksiksiz keşif yapılmalı, keşif sonucu elde edilen verilere göre proje tasarlanmalı, uygulamada kaliteli işçilik ve standartlara uygun malzemelerin kullanılması gerekmektedir. Proje sonlandırma bölümünde test,etiket ve sertifikasyon yapılarak network sistemlerinizin uzun yıllar sağlıklı çalışmasını sağlayabilirsiniz.