YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ

YANGIN ÇEŞİTLERİ

[1 ] A Sınıfı Yangınlar: Katı maddelerin oluşturduğu yangınlardır. Maddeler soğutularak ve yanıcı maddelerortamdan uzaklaştırılarak bu tip yangınlar söndürülebilir.

[2] B Sınıfı Yangınlar: Bu sınıfa giren maddeler yanıcı özelliği olan sıvılardır. Sis halinde su, köpük, karbondioksit, kuru kimyevi toz ile bu tip yangınlar söndürülebilir. 

[3] C Sınıfı Yangınlar: Hidrojen, petrol gazı, hava gazı gibi gazların yanması ile meydana gelen yangınlardır. Bu sınıfta elektrikli makine ve hassas cihaz yangınları bulunur. Elektrik akımı durdurularak ve kuru kimyevi toz kullanılarak bu tip yangınlar söndürülebilir. 

[4] D Sınıfı Yangınlar: Yanıcı özelliği olan hafif metal maddelerin ve alaşımların yanmasıyla ortaya çıkan yangın çeşididir. Bu yangınları söndürmek içinde kuru kimyevi toz kullanılır.

Yangın alarm sistemleri; bulunduğu bölgede duman veya sıcaklık algılandığında otomatik olarak devreye giren, yangını sirenle haber veren, kullanıcıya anında uyarı gönderebilen yangın tehlikeli olabilecek boyutlara ulaşmadan insanların can ve mal kaybını güvence altına almalarına yardımcı olan sistemdir. Çeşitli algılayıcılardan oluşan bu sistemler aynı zamanda başka sistemlere entegre olarak çalışabilirler. Yangın olduğu zaman havalandırmayı açmada ve yangın söndürme sistemlerinin devreye girmesinde yardımcı olur.

Yangın alarm sistemleri ve alarm sistemleri yaşam alanlarında fabrikalarda işletmelerde çıkabilecek yangınları başlangıç aşamasında belirleyip yapıda bulunan insanları yangından haberdar etmek, güvenlik birimlerine, yetkililere ve itfaiyeye ivedi ile bilgi vermek amacıyla kurulan insanların hem canını ve hem malını güvenlik altına almayı amaçlayan sistemlerdir. Sistemlerden maksimum verimi alabilmek için her bir süreç kritik öneme sahiptir.Yapıların özelliği ve ihtiyaçlar çözümümüze yön vermektedir. Bu nedenle önceliğimiz ihtiyacınızın ve şartlarınızın doğru anlaşılmasıdır.

Yangın alarm sistemleri tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamasında EN54 standartları ve ülkemizde geçerli yönetmelikler temel alınmaktadır. Özellikle Avrupa uyum yasaları ve Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliğinin çıkarılması ile birlikte yangın alarm sistemlerinin kullanılma alanları genişlemektedir. Yangın alarm sistemleri temelde iki alanda üretilmekte ve uygulanmaktadır:

-Konvansiyonel yangın ihbar sistemleri

-Adresli yangın ihbar sistemleri

KONVANSİYONEL YANGIN İHBAR SİSTEMLERİ

Konvansiyonel yangın ihbar sistemleri küçük alan kaplayanveya noktasal adresleme ihtiyacının
az olduğu açık alanlarda 
kullanılmaktadır. Sistemin artısı ekonomik olmasıdır.Adresli yangın ihbar
sistemleri ise bölünmüş alanların fazla 
olduğu yapılar ile daha çok büyük alan kaplayan projelerde
kullanılmaktadır.

 ADRESLİ YANGIN İHBAR SİSTEMLERİ

Yangın algılama sistemlerinin koordineli çalışması yangın,deprem gibi acil durumlarda binanın tahliyesini planlı bir şekilde gerçekleştirmek için son derece önemlidir.Adresli sistemler noktasal algılamanın önem arz ettiği yapılarda tercih edilmektedir. Noktasal algılamanın önemi yangına daha kısa sürede müdahaledir.Adresli sistemlerde her bir bölge kapalı çevrim oluşturularak Yangın İhbar Paneline bağlanır.