Yangın Algılama Sistemleri

 

 

YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ

“Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik:”
Madde 74>

1-Yangın uyarı sistemi; yangın algılama,
alarm verme,kontrol ve haberleşme
fonksiyonlarını ihtiva eden komple
bir sistemdir.Yangın algılama sisteminin
ve parçalarının TS EN 54’e uygun olarak
üretilmesi,tasarlanması,tesis edilmesi ve
işletilmesi şarttır.

2-Yangın uyarı sistemini oluşturan bütün
kabloların ve uzak kontrol ve denetim
merkezlerine iletişim maksadıyla kullanılan
bütün hatların; kopukluk,kısa devre ve
toprak kaçağı gibi arızalara karşı sürekli
denetim altında tutulması gerekir.

3-Yangın uyarı sisteminin herhangi bir
sebeple devre dışı kalması halinde,tekrar
çalışır duruma getirilinceye kadar korumasız
kalan bölgelerde ilave güvenlik personeli
denetimi yapılır ve gerekli tedbir alınır.

 

 

 

 

 

 

 

KONVANSİYONEL SİSTEMLER

Yangın oluşum esnasında ortaya çıkan duman,ısı,alev gibi tepkileri erken evresinde algılayarak gerekli ses ve ışıklı uyarıları bildiren sistemlerdir.

Konvansiyonel sistemlerde dedektörler “ZON(BÖLGE)” bazında algılama yapar. Dedektörlerden herhangi birisi algılama yaptığında, Yangın alarm paneli üzerinde o dedektörün bağlı olduğu “ZON(BÖLGE)” görülür.

 

 

 

 

 

 

ADRESLİ SİSTEMLER

Yangın algılama sistemlerinin koordineli çalışması yangın,deprem gibi acil durumlarda binanın tahliyesini planlı bir şekilde gerçekleştirmek için son derece önemlidir.Adresli sistemler noktasal algılamanın önem arz ettiği yapılarda tercih edilmektedir. Noktasal algılamanın önemi yangına daha kısa sürede müdahaledir.Adresli sistemlerde her bir bölge kapalı çevrim oluşturularak Yangın İhbar Paneline bağlanır.